ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำสาขาวิชาเคมี

ตอนนี้
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งหมด
เริ่มนับ 1 ต.ค. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเคมี

ประกาศจากสาขาวิชาเคมี

หนังสือสาขาวิชาเคมี

ชื่อหนังสือ : ปฏิบัติการเคมี 2
ราคา : 70
สถานที่จำหน่าย : 28302
สถานะ : มีจำหน่าย
ชื่อหนังสือ : เคมี 2
ราคา : 100
สถานที่จำหน่าย : 28302
สถานะ : มีจำหน่าย
ชื่อหนังสือ : ปฏิบัติการเคมี 1
ราคา : 70
สถานที่จำหน่าย : 28302
สถานะ : มีจำหน่าย