ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำสาขาวิชาเคมี

ตอนนี้
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งหมด
เริ่มนับ 1 ต.ค. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเคมี

[7/พ.ย./2561][14]
ขอแสดงความยินดีกับนายชินวัตร บุญก้ำ นักศึกษาชั้นปีที่4คณะครุศาสตร์ สาขาเคมี ที่ได้รับรางวัล Best Blog Award และ Certificate จาก Semio เจ้าของโครงการ SEA Teacher Project 6th Batch แลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
[9/ต.ค./2561][14]
สภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรแก่ นักศึกษา คบ. เคมี ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ 1. น.ส.อรณัญช์ คำปล้อง 2. น.ส.ปิย์วรา ศรีคำมูล 3.นายธีรวัช สมณะ โดยมี อาจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 4 จัดโดยสมาคม เอ โอ เอ ซี ประเทศไทย
[6/ก.ย./2561][24]
ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา คบ. เคมี ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ 1. น.ส.อรณัญช์ คำปล้อง 2. น.ส.ปิย์วรา ศรีคำมูล 3.นายธีรวัช สมณะ โดยมี อาจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 4 จัดโดยสมาคม เอ โอ เอ ซี ประเทศไทย

ประกาศจากสาขาวิชาเคมี

หนังสือสาขาวิชาเคมี

ชื่อหนังสือ : ปฏิบัติการเคมี 2
ราคา : 70
สถานที่จำหน่าย : 28302
สถานะ : มีจำหน่าย
ชื่อหนังสือ : เคมี 2
ราคา : 100
สถานที่จำหน่าย : 28302
สถานะ : มีจำหน่าย
ชื่อหนังสือ : ปฏิบัติการเคมี 1
ราคา : 70
สถานที่จำหน่าย : 28302
สถานะ : มีจำหน่าย