ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ติดตามภาควิชาเคมี ได้ที่ facebook page : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำสาขาวิชาเคมี

ตอนนี้
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งหมด
เริ่มนับ 1 ต.ค. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเคมี

[11/ต.ค./2564][4]
ภาควิชาเคมี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีในงาน Sci-Tech CMRU Education Expo 2022 วันที่ 3 ตุลาคม 2564
[20/ส.ค./2564][19]
ภาควิชาเคมี จัด “กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและ ทักษะด้านดิจิทัล” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ. และ ค.บ. สาขาวิชาเคมี ผ่าน Zoom วิทยากร : อ.ดร.ดวงเดือน เทพนวล และ อ.ดร.จันทร์ฉาย ยานะ
[20/ส.ค./2564][18]
มร.ชม. จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
[7/ส.ค./2564][16]
ผลการประกวดกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 (Online) การประกวดคลิปหัวข้อ "Easy Chemistry Lab Contest
[5/ก.ค./2564][20]
กิจกรรมการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 (Online) การประกวดคลิปหัวข้อ
[2/มิ.ย./2564][28]
ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำกลุ่มไลน์ชื่อ “นักศึกษาเคมี มรชม.64” สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์แล้ว ได้เข้ากลุ่มไลน์ดังกล่าวเพื่อรับทราบข่าวสารต่างๆ โดยสแกน qr code นี้
[31/มี.ค./2564][40]
[19/พ.ค./2563][119]
ภาควิชาเคมีสนับสนุนทุนเรียน สำหรับนักศึกษา วท.บ. เคมี ปี 2563
[19/พ.ค./2563][106]
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2562
[6/ธ.ค./2562][138]
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ 2562
1 2 3