ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ติดตามภาควิชาเคมี ได้ที่ facebook page : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำสาขาวิชาเคมี

ตอนนี้
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งหมด
เริ่มนับ 1 ต.ค. 2557

บุคลากรสาขาวิชาเคมี

  ดร.พสุ ปราโมกข์ชน
  หัวหน้าภาควิชาเคมี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail : ajpasuj@hotmail.com
  Tel. : 081-8850911, 66-53-8
  Fax : 66-53-885620
  ห้องพัก : 242
  ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์
ANODAR RATCHATWET
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  E-mail : anodar@gmail.com
  Tel. : 66-53-885622
  Fax : 66-53-885620
  ห้องพัก : 242
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา
SIRIWAN SRISAJJALERTWAJA
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail : siriwan_sri@cmru.ac.th
  Tel. : 66-53-885621
  Fax : 66-53-885620
  ห้องพัก : 231
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ดร.นีรนุช ไชยรังษี
NEERANUCH CHAIRUNGSI
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail : neeranuch_2016C@gmail.com
  Tel. : 66-53-885621
  Fax : 66-53-885620
  ห้องพัก : 231
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ดร.พัชรนันท์ จันทร์พลอย
PATCHARANAN LUNPLOY
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail : pjunploy@gmail.com
  Tel. : 053-885622
  Fax :
  ห้องพัก : 242
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ดร.สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ
SUWAKON JANTA
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail : suwakon_jan@cmru.ac.th
  Tel. : 66-53-885621
  Fax : 66-53-885620
  ห้องพัก : 231
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail : naparat406@hotmail.com
  Tel. : 66-53-885622
  Fax : 66-53-885620
  ห้องพัก : 242
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ผศ.ดร.มิกิ กัณณะ
MIKI KANNA
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail : miki@g.cmru.ac.th
  Tel. : 66-53-885621
  Fax : 66-53-885620
  ห้องพัก : 231
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ผศ.ดร.สราวุฒิ สมนาม
SARAWUT SOMNAM
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  E-mail : sarawut_som@cmru.ac.th
  Tel. : 66-53-885621
  Fax : 66-53-885620
  ห้องพัก : 231
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  สุกิจ ทองแบน
SUKIT TONGBAEN
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail : sukij_tho@cmru.ac.th
  Tel. : 66-53-885622
  Fax : 66-53-885620
  ห้องพัก : 242
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ดร.ดวงเดือน เทพนวล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. : 66-53-885622
  Fax : 66-53-885620
  ห้องพัก : 242
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ดร.วาสนา ประภาเลิศ
WASANA PRAPALERT
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail : p.sanaa@hotmail.com
  Tel. : 66-53-885622
  Fax : 66-53-885620
  ห้องพัก : 242
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ผศ.ดร.วรางคณา เขาดี
WARANGKHANA KHAODEE
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  E-mail : warangkhana.k@hotmail.com
  Tel. : 66-53-885622
  Fax : 66-53-885620
  ห้องพัก : 242
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ดร.จันทร์ฉาย ยานะ
JANCHAI YANA
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail : janchai_yana@yahoo.com
  Tel. : 66-53-885621
  Fax : 66-53-885620
  ห้องพัก : 231
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์
RUDEEWAN TUNKPRADIT
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail : rudeewan@g.cmru.ac.th
  Tel. : 66-53-885621
  Fax : 66-53-885620
  ห้องพัก : 231
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  นางจันทร์จิรา สมจิต
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  E-mail :
  Tel. : 66-53-885621
  Fax : 66-53-885620
  ห้องพัก : 231
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  นางสาวลักษณ์นารา คำรศ
LUCKSANARA KHAMROS
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  E-mail : luck_sanara@hotmail.com
  Tel. : 66-53-885621
  Fax : 66-53-885620
  ห้องพัก : 231
  สถานะ : ปฏิบัติงาน